Pohybové hrátky

více než jen cvičení – pro děti od 2 měsíců do 3,5 let

Společně cvičíme, tvoříme, zpíváme, hrajeme si, objevujeme, masírujeme, ochutnáváme zdravé dobroty, sdílíme a radujeme se s dětmi.

Spoluprožíváme a vzájemně se obohacujeme.

Každý čtvrtek a nově i středu v ZŠ Husova v Humpolci. Můžete se inspirovat, jak si s dětmi užít čas tvořivě a smysluplně. Je to čas jen pro Vás a Vaše dítě.

… rozzářené dětské oči, úsměv, nadšení a nekonečná dětská energie naplňují naše životy štěstím…

Hlavní smysl cvičení

Rodiče jsou informováni nejen o psychomotorickém vývoji (hrubá a jemná motorika), ale také o vývoji řeči, komunikaci, sociálních dovednostech, stravování, slavení svátků během roku, jak přirozeně v souladu s přírodou si poradit s nejčastějšími nemocemi, a o dalších věcech.

 • Podpora vztahu mezi rodičem a dítětem – vědomé rozvíjení a upevňování rodičovského pouta.
 • Vzájemná sociální podpora – bezpečný prostor pro sdílení radostí i starostí.
 • Inspirace rodičů, jak s dítětem trávit společný čas, jak si s ním  hrát.
 • Znovu osvěžit zapomenutá česká říkadla, básničky a písničky.
 • Vzájemné obohacování se, inspirace, výměna zkušeností.


Přínos pohybových hrátek

 • přirozeně a harmonicky rozvíjejí pohyblivost, stabilitu, orientaci v prostoru
 • děti získávají lepší vědomí sebe sama rozvíjením vědomí těla
 • rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, senzomotorickou inteligenci
 • podporují rozvoj sluchových a zrakových schopností
 • rozvíjí jazykové dovednosti
 • zlepšují trávení a spánek
 • učení se prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi
 • rozvíjí schopnost soustředit se, zapojovat do činnosti, ale také se uvolnit, zklidnit
 • zlepšují dýchání a schopnost rodiče i dítěte najít pomocí dechu svůj střed – rovnováhu
 • citové vazby mezi rodičem a dítětem jsou rozvíjeny a upevňovány
 • prohlubuje se radost ze cvičení a společné hry

Struktura hodiny

 • Začínáme relaxací. Jedná se o společné naladění, zklidnění za doprovodu kantely (pro děti jasný signál, že se začíná).
 • Vítací rituál – společné pozdravení.
 • Následuje postupné protažení, rozehřátí, uvědomění a prožívání celého těla od nohou až k hlavě. Vše  pomocí her s říkadly a písničkami (v leže, sedě na zemi).
 • Cviky ve stoje-s nechodícími dětmi formou nejrůznějších úchopů, jako jsou houpání, točení, zdvihání, vyhazování, aj.  S chodícími dětmi pohybové, kruhové hry, tanečky, či jiné pohyby v prostoru.
 • Na velkých míčích houpání, skákání, natřásání, bubnování, koulení apod.
 • Překážkové dráhy s využitím rozmanitých pomůcek a nářadí.
 • Tematická část hodiny je procvičování a informace o hrubé a jemné motorice, různé hry pro rozvoj  všech smyslů,  inspirace a doporučení pro rodiče, ochutnávka zdravých dobrot, tvoření, hudba, masáže, slavení svátků během roku.
 • Závěrečný rituál – rozloučení.

Ke cvičením a hrám využíváme různé pomůcky, jako například barevné šátky, obruče, prolézací pytel, padák, různé druhy míčů (od malých míčků přes overbooly až po velké  míče), rytmické hudební nástroje a spoustu dalších.

Díky rytmickému a pravidelnému uspořádání lekce děti získávají  životní sílu.

Všechny aktivity s dětmi jsou doprovázeny říkadly, básničkami a písničkami a tím sytíme dítě jejich krásou a přirozeným rytmem. Dítě se učí nasáváním, vše co jej obklopuje, to jej tvoří.

„Zacházej s dětmi tak, jako by už byly lidmi, jimiž jsou schopné se stát“

Děti napodobují, zkoušejí, dosahují cílů, radují se a rodiče se radují s nimi. Dochází ke vzájemnému rozpoznávání nálad, emocí, potřeb, pocitů.. a tím k rozvoji emoční inteligence.  Především se však rozvíjí sebevědomí a důvěra, což je velmi důležité mateřské (rodičovské) pouto, ovlivňující vztah po celý zbytek života.